divendres, 7 de novembre de 2014

What time is it?


In this post we will learn different ways to express time.
To start with, listen to this video. Next, we will speak about it.


Here, we can do some exercises about how to express time:


- in this page.
- in this other page.

dimarts, 4 de novembre de 2014

Formació de paraules: composició.


La composició és un procés de formació de paraules basat en la unió de lexemes ja existents. 
El resultat és una paraula composta que té un significat propi, encara que pot mantenir una certa relació semàntica amb els lexemes que l'han formada.


Hi ha algunes paraules compostes que s'escriuen amb un guionet que separa els dos elements.


Aquí tenim les regles:

1- En aquelles paraules en què apareix un punt cardinal.
2- En alguns numerals compostos.
3- En onomatopeies i repeticions.
4- Quan el primer element acaba en vocal i el segon comença per r, s o x.
5- Quan el primer element té accent gràfic.Trobaràs més informació i exercicis en aquestes pàgines: en aquesta pàgina, aquí també.