dijous, 17 d’abril de 2014

11. Vertadera amistat.

18 de desembre.


"El de química m'ha anat de conya. em penso que trauré un excel.lent. És que me les sabia totes, les preguntes. I el de català, bastant bé. Dilluns que ve tinc mates! Si no hi ha un miracle... He quedat amb l'Inaki a casa d'ell. No sé com m'aguanta. Prou feina té per a ell mateix. Estic perduda, perduda..."Què proposa Raquel als seus companys pe a quan acaben els exàmens?
Extrau del text ejemples de formes verbals per a completar la següent graella: 

-present: 
-futur simple: 
-passat perfet: 
-passat simple: 
-perfet perifràstic:
-imperfet:
-plusquamperfet:
43 comentaris:

 1. 1) Ha proposat fer un sopar quan acaben els exàmens i portar a la Montse com a convidada, han quedat que entre tots li pagarien el sopar i li farien una invitació signada per tots. Fins la mes odiosa de la classe va, cosa que el sorprèn a Raquel. Jo crec que és una bona idea el del sopar i que a la Montse potser que li animi i li faci il·lusió, li vindrà bé per desconnectar i saber de la seva classe.

  2)
  - present: penso
  - futur simple: dormirà
  - passat perfect: ha estat
  - passat simple: portarem
  - pasat perifràstic: vaig
  - imperfect: estava
  - plusquamperfect: havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Fixa't: cosa que sorprén. Procura separar idees amb punts o punt i coma.

   Elimina
  2. Passat perifràstic: vaig menjar

   Elimina
 2. 1) Hem pensat que entre tots li pagarem un sopar que será la nostra convidada i lí farem una invitació signada per tots. La idea que se li ocurrix al compays de la Motnse en bona idea perqué la Motnse pot desconectar i pot estar amb els amics divertin-se.
  2)
  -presen: ho mereixen
  -futur simple: dormirá
  -passat perfect: ha volgut
  -passar simple: portarem
  -perfect perifrástic: vaig
  -imperfect: pensávem
  -plusquamperfect: havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. "Hem pensat que entre tots li pagarem un sopar que será la nostra convidada i lí farem una invitació signada per tots": copiat del llibre.

   Fixa't: és bona idea, perquè, divertint-se

   Elimina
 3. 1) Han proposat tosts el de la clase de Montse en cuant acabe els exàmens y portar a Montse com a convidada, tosts el companys an quedat en pagarli el sopar.
  2)-present: Perduda
  -futur simple: Dormirà
  - passat perfect: ha estat
  -passat simple: Demanat
  - pasat perifràstic: vaig
  -imperfet: majoria
  -plusquamperfet: Havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Has d'escriure més.

   Què han proposat?

   Fixa't: quan acaben, i, han quedat, pagar-li

   Formes verbals malament: Perduda, Demanat, vaig, majoria

   Elimina
 4. 1) Raquel proposa que cuant se acaben els examens anar-sen tots a sopar per a celebrar-ho. A tots els a paregut be, i han acordat convidar a la Montse a sopar.

  2)
  - Present: penso

  - Futur simple: muntaré

  - Passat perfect: he quedat

  - passat simple: portarem

  - Passat perifrastic: demanat

  -Imperfect: pasava

  - Pluscuamperfect: había pensat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Fixa't: quan s'acaben, anar-se'n, ha paregut.

   Formes verbals malament: demanat,

   Elimina
 5. 1)Que tots els companys faça un sopar per a la Monste i que serà la convidada de tots els companys de classes.

  2)
  -present: Perdre

  -futur simple: Dormira

  -passat perfet: He dit

  -passat simple: Demanat

  -perfet perifràstic: Va

  -imperfet: Eren

  -plusquamperfet: Havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Has d'escriure més. Insuficient. Fixa't: facen.
   Formes verbals malamant: va, demanat.

   Elimina
 6. Ha proposat fer un sopar quan acaben els exàmens i portar a la Montse com a convidada, i a tots les a paregut be.

  Present: penso

  Pluscuamperfect: había pensat

  futur simple: Dormira

  passat perfect: ha volgut

  -imperfet: majoria

  perfet perifràstic: Va

  imperfet: majoria

  ResponElimina
  Respostes
  1. Has d'escriure més. Insuficient.
   Fixa't: els ha paregut.
   Formes verbals malament: majoria, va, majoria

   Elimina
 7. 1) Raquel ha proposat fer un sopar. Pensa que s'ho mereixen molt perquè han estudiat molt. El sopar es realitzarà en acabar els exàmens. Y Raquel ha dit que volia cridar a Montse per convidar-la a sopar i ha tots els ha semblat molt bé, però no sabien si fer el sopar només per a ells o també per als professors.

  2) -present: Tinc
  -futur simple: Dormirá
  -passat perfet: Ho he fet
  -passat simple: Portarem
  -perfet perifràstic: Vaig anar
  -imperfet: Sabia
  -plusquamperfet: havia quedat

  ResponElimina
 8. Ha proposat "quan acaben els examens" fer un sopar i convidar a la Montse al sopar i entre tots pagaren el sopar de la Montse. Li ha sorpres que Laia diguera que sí, també han discutit si seria sopar amb profes o no. Per un moment ha pensat que el sopar se n'anava a la merda, pero creu que amb l'euforia d'acabar els exàmens, tot anira bé.

  -present: penso
  -futur simple: veuràs
  -passat perfet: hem quedat
  -passat simple: reconeixo
  -perfet perifràstic:vaig
  -imperfet:volgut
  -plusquamperfet:havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Formes verbals incorrectes: reconeixo, vaig, volgut / reconeguí, viag anar, volia

   Elimina
 9. 1) Raquel a dir a tota la classe si els agradaria fer un sopar per a veure esforçat pels exàmens ells han dit que si tota la classe fins a dit la Laia que també aniria al sopar, que el pagarien a la Montse, però quan ha sacat que si anirien amb els profès o assoles han dit que a la merda, però quan acaben els exàmens veuran que tot s'encarrila.

  2) -present: pense
  -futur simple: muntaré
  -passat perfet: ha vingut
  -passat simple: anava
  -perfet perifràstic: vaig
  -imperfet:
  -plusquamperfet: havia pensat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Separa les idees amb punts.
   Formes verbals malament: anava, vaig.

   Elimina
 10. 1) Ha proposat fer un sopar quan ternminen els examens i convidar a la monse, han quedat que entre tots li pagarien el sopar i li farien una invitació signada per tots. van tots, cosa que el sorprèn a Raquel. jo crec que es molt bona idea la cena i li anira molt be i que tots pugen donarli força i molt de anim

  2)
  - present: penso
  - futur simple:Dormira
  - passat perfect: hem quedat
  - passat simple: portarem
  - pasat perifràstic: vaig
  - imperfect: majoria
  - plusquamperfect: havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Fixa't: quan acaben, Montse, li pagaran, li faran, li sorprén, sopar, donar-li, d'ànim.

   Formes verbals incorrectes: vaig, majoria,

   Elimina
  2. Has de separar les idees amb punts. Després de punt s'escriu amb majúscula.

   Elimina
 11. raquel ha proposat fer un menjar de finalització de trimestre i convidar a montse ala menjada
  ho mereixen
  present: perdre
  futur simple: dormirá
  passat perfect: ha volgut
  passar simple: portarem
  perfect perifrástic: vaig
  imperfect: pensávem
  plusquamperfect: havia explicat
  ResponElimina
  Respostes
  1. Els noms propis s'escriuen en majúscula.
   Formes verbals incorrectes: perdre, vaig / perdo, vaig anar

   Elimina
 12. Han proposat que cuan acaben els examens fer un dinar i convidar a la montse com anfitriona,i quan han dit de convidar als mestres han decidit mandaro a la merda.

  PRESENT: pense
  Futur Simple: dormira
  Passat Perfet: hen quedat
  Passat Simple: Portaren
  Imperfet: majoria
  Plusquamperfect: havia explicat

  ResponElimina
  Respostes
  1. Fixa't: enviar-ho. Els noms propis van en majúscula.
   Formes verbals incorrectes: majoría.

   Elimina
 13. Raquel ha proposat fer una festa a l'acabar el trimestre, els seus companys li han dit que sí, que calia fer un sopar, perquè se'l mereixen molt per tot el que han estudiat. Fins a Laia que Raquel diu que és odiosa i una impertinent ha acceptat. Han decidit que Raquel prepararà el sopar i ella a proposat dir-se'l a Montse, que a estes altures tot saben el seu estat. Tots han dit que si i que li pagaran el sopar. Raquel li farà una invitació i tota la classe la signarà.

  Present: Sopar.
  Futur simple: Dormirà.
  Passat perfect: Hem rigut.
  Passat simple: Pagarem.
  Perfect perifràstic: Vaig dir.
  Imperfect:
  Plusquamperfect: havia telefonat.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Fixa't: ha proposat, dir-li ho.

   Molt bé.

   Elimina
 14. 1- Raquel proposa als companys de la seua classe fer un sopar en acabar el trimestre per celebrar-lo i perquè s'ho mereixen. FIns i tot Laia que és una companya que li pareix odiosa a Raquel a dit que també anirà al sopar. Han decidit invitar a sopar a Montse i pagar-li es sopar entre tots, volen que siga la seua invitada. Per exemple li escriuran un paper firmat per tots per invitar-la.

  2- Pedretes- pedra sessions-sessió cor-cors mare- mares feines- feina convidada-convidades polsera-polseres català-catalans sopar-sopars telefonat-telefonades

  ResponElimina
 15. 1.-Fer una festa per a celebrar que han acabat els exàmens i portar a Monste de convidada. Encara no saben si convidar als professors . Raquel prepararà el sopar i han pensat convidar a Montse, perquè sabent com està...
  2. 10 Noms:
  -sessió: la sessió, les sessions
  -mare: la mare, les mares / el pare, les pares
  -pare: el pares, les pares / la mare, les mares
  -feina: la feina, les feines
  -catalá: el catalá, els catalans
  -polsera: la polsera, les polseres
  -animat: el animat, les adimades
  -professor: el professor, els professors / la professora, les professors
  -merda: la merda, les merdes
  -classe: la classe, les classes

  ResponElimina
 16. -Ha proposat fer un sopar quan acaben els exàmens i portar a la Monts.
  -Totes, bastant bé, mateix, molt bé.

  ResponElimina
 17. 1) Raquel prososa fer una festa per al fi del examens i vol convidar a la Montse ii han quedat en convidarla tots a sopar pero la Raquel i tota la seua clase no tenen clar si vol convidar a els profesors o no.
  2)
  2.1)Química, Químiques
  2.2) Tot, Totes
  2.3) Miracle, Miracles
  2.4) Català, Catalàns
  2.5) Casa, Cases
  2.6) Mare, Mares
  2.7) Hora, Hores
  2.8) Perduda, Perdudes
  2.9) Cor, Cors
  2.10) Vida, Vides

  ResponElimina
  Respostes
  1. Fixa't: convidar-la, però, classe, als professors

   Elimina
 18. 1. Raquel l'hi ha propossat als seus compañs de fer una festa per acabar el trimestre, però Raquel s'ha compromés en que hu organitzará tot ella mateixa. Als de la seua classe els a pareix be, fins que han parlat de convidar als professors, s'ha armat una bassa. A arribat un moment en què Raquel és pensava que el sopar s'anava a la merda.
  2. -Química, Químiques
  -Cor , Cors
  -Mare, Mares
  -Pare, Pares
  -Casa, Cases
  -Hores, Hora
  -Merda, Merdes
  -Perduda, Perdudes
  -Sessions, Sessió
  -Tot, Totes

  ResponElimina
 19. 1- Raquel ha propossat fer un sopar en acabar el trimestre, i els seus companys han dit qué si, que aixó està fet, perque se´l mereixen moltíssim. Han quedat que el montarà Raquel, aleshores les ha preguntat que els semblava dir-li a la Montse, i ha agut unanimitat, inclús han quedat en pagar-li el sopar entre tots ja que ella serà la seua convidada. Li han fet una mena d`invitació i tots els seus companys l`asignaràn.
  2- Preguntes- pregunta poders- poder classe-classes sopar-sopars paper-papers polsera- polseres pedretes-pedra pare-pares mare-mares

  ResponElimina
 20. 1- Els proposa de fer un sopar quan acaben els exàmens, que la muntarà Raquel. També hi ha proposat si podia invitar a la Montse i hi ha hagut unanimitat, han quedat que entre tots li pagaren el sopar a la Montse i Raquel va a fer-li una invitació que la firmara tota la classe.
  2-
  La pregunta, les preguntes
  El catalá, els catalans
  L´examen, els examens
  La polsera, les polseres
  El pare, els pares
  El tema, els temes
  La idea, les idees
  El sopar, els sopars
  La sessió, les sessions
  La mare, les mares
  La feina, les feines

  ResponElimina
 21. 1.) Raquel hi havia proposat fer un dinar con els companys i convidar a la motse com amfitriona però volien convidar als professors però no estaven d'acord
  2.)
  La pregunta, les preguntes
  El català, els catalans
  L´examen, els exàmens
  La polsera, les polseres
  El pare, els pares
  Hora, Hores
  Perduda, Perdudes
  Cor, Cors
  Vida, Vides
  La feina, les feines.

  ResponElimina
 22. Fixa't: amb els companys; Montse.

  copiat!!

  ResponElimina